Julkaisut

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun muut tutkimusjulkaisut

6/2013 I. Kozlinska ... [et al.]: Central Balticum Entrepreneurship Interaction - Entrepreneurship Education Best Practices from theNetherlands and the United Kingdom Insights from the CB Entreint project study trips

4/2013 I. Kozlinska ... [et al.]: CentraL Balticum Entrepreneurship Interaction – Analysis of Entrepreneurship Educator's Training needs and Practices

4/2012 Gustafsson-Peonen, Anne & Kiuru, Pertti: Ideoita ja oivalluksia yrittäjyyskasvatukseen YKOONTI

3/2012 Järvikuona ... [et al.]: Managerial competencies and training needs in the Finnish and Estonian social and health care industries : the The Health and Welfare Institutions Cooperation Network HEWENET -project

1/2012 Paula Kyrö, Aarni Moisala, Sari Nyrhinen, Niko Levikari: Kohti joustavia Senioriyrittäjyyden polkuja

10/2011 Karhunen, Päivi & Venesaar, Urve: Creative entrepreneurs' perceptions about entrepreneurial education.

9/2011 Päivi Karhunen, Urve Venesaar: Perceptions of entrepreneurship among future creative professionals

5/2011 Petri Järvikuona ja Heli Aaltonen: Asiakkuudet ja myyntityö yritysten kilpailukykytekijäksi  -hanke 2008-2010

4/2011 Tomi Heimonen: Hyvä johtaja - Hankekoulutusten vaikuttavuusselvitys 2008-2010

2/2011 Anne Gustafsson-Pesonen, Tomi Heimonen, Laura Rautio ja Maisa Kantanen: Firma -hankkeen Yrittäjyyskehittäjävalmennuksen arviointiselvitys

Muita julkaisuja:

6/2012 Kiuru, Pertti & Mäkelä. Jaana & Huvio Petteri: Avoimen_julkisen tiedon hyödyntämisen potentiaalista suomalaisissa yrityksissä

Bookmark and Share