Soveltava tutkimus

Jalostamme tutkimustietoa asiakkaan päätöksenteon tueksi. Tarjontaamme kuuluu asiakkaan tarpeiden mukaan sekä nopeita selvityksiä ja analyysejä että laajoja tutkimusprojekteja. Tutkimuksemme palvelee asiakkaan toiminnan ja organisaation kehittämistä sekä antaa luotettavaa tietoa päätöksenteon tueksi niin lyhyellä kuin pitkällä tähtäimellä.

Palvelutuotteitamme ovat

  • Markkina-analyysit
  • Toimiala- ja klusterianalyysit
  • Kilpailukykyanalyysit ja kilpailija-analyysit
  • Asiakasanalyysit (mm. asiakastyytyväisyys ja -uskollisuus)
  • Resurssi- ja osaamistarpeiden analysointi ja arviointi
  • Yrittäjyysilmapiirintyöilmapiirin tutkiminen ja analysointi

Lisätietoja vanhempi tutkija Jari Karjalainen, jari.karjalainen(at)aalto.fi, vanhempi tutkija Pertti Kiuru, pertti.kiuru(at)aalto.fi  ja tutkimusjohtaja Jari Handelberg, jari.handelberg(at)aalto.fi

Bookmark and Share