Kehittämishankkeet

Pienyrityskeskuksen toteuttamien EU- ja julkisrahoitteisten Venäjään liittyvien kehittämishankkeiden päätavoitteena on tukea suomalaisten pk-yritysten Venäjän-kauppaa ja toimintaa Venäjällä, edistää Suomen ja Venäjän välistä yritysyhteistyötä sekä start-up -yrittäjyyttä. Hanketoiminnassa Pienyrityskeskuksen erityisiä painopistealoja edellä mainittujen lisäksi ovat luovien alojen yhteistyön ja yrittäjyyden kehittäminen, yrityskiihdyttämöyhteistyö sekä nuorten yrittäjyyden tukeminen yliopistojen välisenä yhteistyönä.

Esimerkkejä EU- ja julkisrahoitteisista hankkeista

Käynnissä olevat:

Biznes po-russki

Entrepreneurship Development in Gatchina District  - GATE

Innovation and Business Cooperation - Innobus

WOPE - Wood Procurement Entrepreneurship -hanke

Toteutetut:

Russia Services

Young Business Development

Muuttuva Venäjä hallintokoulutushanke

JAP 2010 Joint Access Program

Peterhof Finland Tiedepuiston konseptin kehittämishanke

Entrepreneurship Development II

Entrepreneurship Development

Alihankintaverkostojen kehittäminen

Innovaatioyhteistyö Kaakkois-Suomi - Pietari, Venäjä

Naisyrittäjien yhteistyötä yli rajojen

Verkossa Venäjälle

Bookmark and Share