Asiakastoimeksiannot

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus tarjoaa monipuolisia palveluita Venäjän-kauppaa aloittaville ja Venäjän markkinoilla jo toimiville yrityksille. Asiakkaan kanssa sovittavissa toimeksiannoissa palvelumme räätälöidään tavoitteiden ja toiveiden mukaisesti. Toimimme ovien aukaisijana yhteistyön käynnistämisessä ja kehittämisessä myös julkisorganisaatioille, yliopistoille ja muille oppilaitoksille.

Esimerkkejä toimeksiantopalveluistamme:

  • liiketoiminnan laajentamista Venäjälle tukevat selvitykset ja tutkimukset sekä yhteistyökumppaneiden etsintä
  • tapaamis- ja neuvottelumatkat Venäjälle sekä asiakastapaamisten ja neuvottelujen järjestelyt
  • Venäjän-kauppaa koskeva ohjaus ja neuvonta
  • Venäjä-yhteistyöpalvelut julkisorganisaatioille ja oppilaitoksille
  • asiantuntijoiden Venäjä-katsaukset ja ajankohtaisluennot
Bookmark and Share